Jan. 27, 2013: Suns at Mavericks

January 27, 2013